• (Oslo) 920 93 321
 • (Ålesund) 970 15 993
 • Om oss

  I 1998 ble firmaet etablert, og har siden tilbydd malertjenester i Oslo og omegn.

  I 2014 etablerte vi oss i Ålesund med faste ansatte for å tilby de samme gode tjenestene i Møre og Romsdal og omegn.

  Vi har de siste årene utvidet vår kompetanse og fått med dyktige ansatte for å kunne tilby mer innen håndverk: tepper og gulvbelegg, våtrom og flis.

  Vi har 50 faglig dyktige ansatte som er innstilt på å levere kvalitetsarbeid i ditt prosjekt.

  Kvalitet

  Tjeneste vi tilbyr, innredningsarbeider som overflatebehandling, tepper og gulvbelegg og flis, setter stort preg på den estetiske følelsen i et rom eller område. Det er viktig at arbeidet vi gjør er håndverkmessig godt utført for å gi et resultat av ypperste kvalitet.

  Vi tilpasser vårt kvalitetssystem til hvert enkelt prosjekt for å sørge for at vi gjør rett jobb utført riktig, og at tjenestene leveres i samsvar med kundens spesifikasjoner og forvetninger.

  Internkontroll

  Vi har et godt etablert internkontroll-system som legger føringer for et systematisk og godt arbeid med helse, miljø og sikkerthet både i og utenfor prosjekter. Som arbeidsgiver skal vi sørge for at våre ansatte utfører sitt arbeid på en trygg og god måte, og beskytte deres helse, og som tjenesteyter skal vi påse at menneskene rundt oss og miljøet ikke blir negativt påvirket i forbindelse med arbeidet vi utfører og har utført.